cvk@apeiron-edu.eu

O nama

O centru

Panevropski univerzitet “Apeiron“ je okviru kolateralnih aktivnosti Univerziteta osnovao i Centar za vođenje karijere (Career Guidance Centre).

 

Osnovni cilj centra je da pruži podršku studentima u razvoju znanja i vještina koje su važne u profesionalnom razvoju i koje će igrati važnu ulogu pri zapošljavanju. Osim toga, centar pruža informacije o ponudama za poslove, prakse, seminare i treninge u zemlji i inostranstvu kao i pozive za volonterske kampove i stipendije.

Centar ne posreduje direktno u zapošljavanju studenata već pruža relevantne informacije o zapošljavanju, povezuje studente sa poslodavcima radi organizovanja stručne prakse i organizuje treninge i seminare na kojima studenti stiču praktična znanja i vještine a putem Agencije za posredovanje u zapošljavanju ALUMNA centar povezuje studente sa poslodavcima.

 • Informacije za razvoj karijere


  -informisanje i savjetovanje studenata
  -pomoć pri sastavljanju biografija na engleskom, njemačkom i srpskom jeziku
  - radionice, treninzi i seminari za razvoj karijere
  - brošure sa korisnim informacijama za studente

 • Posao i povezivanje sa poslovnim svijetom


  -Informacije o oglasima za posao, slobodnim radnim mjestima
  - organizovanja stručne prakse u perspektivnim firmama, zdravstvenim ustanovama i državnim institucijama
  -prezentacije uspješnih kompanija iz okruženja
  -susreti sa poslodavcima
  -direktan kontakt sa Agencijom za posredovanje u zapošljavanju ALUMNA

 • Savjetovanje i edukacija


  -individualno savjetovanje pri izradi "PASOŠA KOMPETENCIJA"
  -radionice na temu razvoja poslovnih vještina i vještina pregovaranja
  -simulacije intervjua za posao
  -savjetovanje pri nastavku školovanja u zemlji i inostranstvu

400 +
Zadovoljnih studenata
0 +
Oglasa za posao
0 +
Oglasa za praksu

Odgovorna lica

NAŠ TIM

Naš stručan tim pruža studentima informacije o stipendijama, praksama, radionicama, o slobodnim radnim mjestima, mogućnostima volontiranja, trendovima i stanju na tržištu rada, mogućnost profesionalnog razvoja vladinim i nevladinim programima i uslugama…

Studentima organizujemo stručne prakse u perspektivnim firmama, zdravstvenim ustanovama i državnim institucijama. Putem centra za vodjenje karijere, povezujemo diplomirane studente sa poslodavcima, organizujemo stručnu praksu za studente III i IV godine svih fakulteta 

Živana Kljajić

Živana Kljajić

Rukovodilac Centra za osiguranje kvaliteta
Tanja Škorić

Tanja Škorić

Stručni saradnik za osiguranje kvaliteta
Anja Dragojević

Anja Dragojević

Administrator centra-viši referent