cvk@apeiron-edu.eu

PRAKSA U TELEKLIKU

Novi ciklus studentske prakse u kompaniji Teleklik u septembru 2019 godine.
Molimo studente koji su zainteresovani za praksu u ovoj kompaniji da se jave u Centar za vođenje karijere.
Praksa traje 4 nedelje, boduje se sa 5 ECTS bodova i mijenja jedan izborni predmet.