cvk@apeiron-edu.eu

POZIV ZA STRUČNU PRAKSU U REPUBLIČKOM INSPEKTORATU – SAOBRAĆAJNI FAKULTET

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA (III I IV GODINA) DA JE OTVOREN KONKURS ZA STRUČNU PRAKSU REPUBLIČKOM INSPEKTORATU ZA 4 STUDENTA

PRAKSA POČINJE 01.04.2019 I TRAJE DVIJE RADNE SEDMICE, ODNOSNO 40 SATI, BODUJE SE SA 3 ECTS BODA.
OVA PRAKSU MOŽETE VREDNOVATI KAO IZBORNI PROGRAM NA III GODINI ILI KAO DIO STRUČNE PRAKSE NA IV GODINI.
KONKURS JE OTVOREN DO 27.03.2019. PRIJAVE MOŽETE SLATI NA cvk@apeiron-edu.eu