cvk@apeiron-edu.eu

Stručna praksa za studente Panevropskog univerziteta „APEIRON“ u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove je realizovana u okviru Sporazuma o saradnji potpisanog sa ovom institucijom.
Prenosimo Vam iskustva studenata koji su učestvovali u ovom programu stručne prakse.

Dobrić Danijela

Fakultet informacionih tehnologija

Osnovni razlog moje prijave na praksu u organizaciji CVK bila je znatiželja kako zapravo funkcioniše poslovni a pogotovo IT svijet te da sve ono što sam naučila primjenim u realnim situacijama, što mi je bilo i omogućeno jer sam upoznata sa skoro svim aktivnostima koje su u nadležnosti informatičkog sektora.
Primjer takvih aktivnosti: redovni backup podataka, redovna testiranja kao što su testiranje rada servera, web sajta, sigurnosnih sistema, priprema prenosnih računala za rad na terenu kao i računara koji se koriste u sjedištu inspektorata.
Bilo mi je zadovoljstvo realizovati praksu u okruženju koje me je inspirisalo za nastavak rada na sebi te učenju i razvoju informatičkih vještina. Shvatila sam šta znači imati odgovornost na takvim pozicijama te koliko i samopouzdanje igra ulogu u rješavanju pojedinih problema.

Marina Matijašević

Fakultet poslovne ekonomije

Stručna praksa u inspektoratu je na mene ostavila pozitivan utisak, jer sam uživala u radu sa stručnim ljudima a za vrijeme prakse stekla sam iskustvo koje ću iskoristiti u razvoju svoje karijere a i u daljem školovanju
Upoznala sam se sa radom u sektoru računovodstvo koje zahtijeva pridržavanje određenih procedura, propisa i pravila kako bi se obezbijedio siguran rad zaposlenih i rad državne institucije, radila sam na unosu trezorskih obrazaca u Sistem upravljanja finansijskim informacijama, upoznata sam sa radom na likvidaciji predmeta i knjizi ulaznih faktura .
Moje mišljenje je da da bi studenti svakako trebali iskoristiti mogućnosti obavljanja stručne prakse jer su na taj način u prilici da steknu životno i radno iskustvo koje će im znatno pomoći u životu

Bojana Stepanović

Fakultet pravnih nauka

Kao student Fakulteta pravnih prijavila sam se na oglas CVK za obavljanje stručne prakse u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove kako bih stekla znanje za obavljanje inspekcijskih, upravnih I drugih poslova koji se odnose na inspekcijski nadzor.
Odmah nakon prezentacije programa prakse krenuli smo sa radom što je značilo upoznavanje sa Zakonom o inspekcijama, Zakonom o upravnom postupku, Zakonom o državnim službenicima.
Cilj prakse jeste upoznavanje studenata sa poslovima i nadležnostima Republičkog inspektorata, upoznavanje i primjena zakona koji se primjenjuju u upravi, uvođenje u inspekcijske poslove koji se odnose na pisanje rješenja i tumačenje zakona.

Ovo je za mene veliko iskustvo i zahvaljući programu prakse na Fakultetu pravnih nauka stekla sam vještine kao što je pisanje rješenja, pisanje dopisa, tumačenje zakona, pisanje saglasnosti, upoznala sam nove ljude i uspostavila mrezu poznanstava među kolegama pravnicima.
U aprilu je stupio na snagu Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta tako da smo kroz obavljanje prakse upoznati i sa ovim Pravilnikom I njegovom primjenom u Republičkom inspektoratu. Željno iščekujem da se na oglasnoj ploči pojavi još poziva za praksu kako bih stekla još više iskustva prije prvog zaposlenja.