cvk@apeiron-edu.eu

Dragan kekić

Fakultet pravnih nauka

Kao student IV godine, imao sam priliku da zahvaljujući Centru za razvoj karijere Panevropskog univerziteta “Apeiron” obavim dvije stručne prakse, koje su mnogo značile mom daljem napredovanju i usavršanju u pozivu diplomiranog pravnika u Administrativnoj službi grada Banja Luka i u Ministarstvu pravde Republike Srpske. Danas, kao student master studija na Panevropskom univerzitetu “Apeiron” mogu sa sigurnošću da kažem da sam na svom univerzitetu stekao širok i sveobuhvatan spektar znanja u domenu pravne nauke, a uz pomoć naših saradnika iz Centra za vođenje karijere imao sam priliku, kako ja tako i moje kolege, da ta znanja i primijenimo u praksi, što je jako bitno za mladog studenta, koji tek treba da se dalje profesionalno izgrađuje.

01
02

Biljana Dizdar

Fakultet poslovne ekonomije

S ciljem da i ja proširim svoja znanja, odlučila sam da se prijavim i dvije sedmice provedem u UIO BiH, Regionalnom centru Banja Luka. Kao studentu poslovne ekonomije, bilo mi je važno da usvojim nova znanja, a i vještine u poslovima koje se tiču PDV-a (poreza na dodatu vrijednost), akciza, carine i putarina. Sve ono što nam je predočeno tokom trogodišnjeg školovanja trebalo je primjeniti u praksi. Kad dolazite u novu sredinu kao praktikant, očekujete da ćete usljed nepoznavanja prirode poslova imati manje poteškoće. Međutim, sva znanja usvojena na Univerzitetu su bila više nego dovoljna za obavljanje manjih poslova u odsjeku za poreze, Regionalnog centra u Banja Luci. Nadam se da će naš Univerzitet, zajedno sa zaposlenima u Centru za vođenje karijere i ubuduće omogućiti studentima da putem prakse steknu određena znanja, vještine ali i osjećaj za radne navike.

Mladen Vučenović

Fakultet zdravstvenih nauka

Kao student Fakulteta zdravstvenih nauka imao sam priliku da obavim stručnu praksu u Domu za njegu starih lica Seniorenhof Schulze Eggenrode u SR Njemačkoj. Ova praksa mnogo znači u mom daljem napredovanju, imao sam priliku da teorijsko znanje stečeno na Univerzitetu primjenim u praksi, u radu sa pacijentima. Pored rada sa pacijentima, obavljajući praksu u SR Njemačkoj, upoznao sam se sa novim dostignućima u radu, te sa zakonima i standardima za obavljanje poslova iz oblasti Fizioterapije i radne terapije u EU. Nakon obavljene prakse dobio sam potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi u SR Njemačkoj. Ovo iskustvo će mi dosta pomoći i prilikom traženja posla nakon završetka studija.

03