cvk@apeiron-edu.eu

POTREBAN ANALITIČAR U OBLASTI JAVNOG PRAVA

 

Centar za društvena istraživanja Analitika traži istraživača/analitičara u oblasti javnog prava (krivično pravo, ustavno pravo, upravno pravo, pravo ljudskih prava).
Pozicija istraživača/analitičara podrazumijeva rad na istraživačkim projektima i analizama u oblasti javnog prava. To se naročito odnosi na analizu, monitoring i izvještavanje o sadržaju i primjeni relevantnog zakonskog okvira i specifičnih politika, sa posebnim fokusom na oblasti borbe protiv korupcije, zaštite od diskriminacije i širu oblast zaštite ljudskih prava. Pored toga, istraživački zadaci podrazumijevaju i praćenje, analizu i komentiranje rada pravosuđa općenito, ali i u specifičnim oblastima, kakve su procesuiranje korupcije ili antidiskriminacijski sudski postupci. Važno je istaći da se značajan dio aktivnosti koje ova pozicija podrazumijeva odnosi i na empirijska pravna istraživanja, koja povremeno uključuju provođenje intervjua i organizaciju fokus grupa.
Više informacija možete naći ovdje.