U okviru programa MOJA PRAKSA razgovarali smo sa JOVANOM PILIPOVIĆ studenticom III godine Fakulteta pravnih nauka:
Jovana je učestvovala u programu prakse u Advokatskoj kancelariji BAROŠ Banja Luka.

 

KAKO SI SE ODLUČILA DA UČESTVUJEŠ U PROGRAMU STRUČNE PRAKSE CENTRA ZA VOĐENJE KARIJERE?

Nakon objavljenog konkursa od strane Centra za razvoj karijere,u kojem se pružila prilika studentima treće i četvrte godine studija Fakulteta Pravih Nauka Apeiron, odlučila sam da konkurišem te postanem praktikat u advokatskoj kanecelariji Baroš. Poslije uspješno obavljene prijave, gdje sam ovlašćenoj osobi iz Centra poslala svoje osnovne podatke i prosjek ocjena dotadašnjeg studija, uslijedio je poziv za obavljanje razgovora u gore navedenoj kancelariji. Nakon prvog susreta sa advokatom Predragom Barošem i informativnog razgovora, želja za obavljanjem prakse sa članovima ovog tima je bila još veća. I napokon, želja se ostvarila, te mi se pružila mogućnost da u mjesecu aprilu budem praktikant te proširim svoja znanja iz oblasti prava.

 

DA LI BI IZDVOJILA NEKE POSEBNE TRENUTKE ILI ZADATKE KOJI SU TE POSEBNO MOTIVISALI NA DALJE UČENJE I USAVRŠAVANJE

Meni lično najzanimljivi dio prakse svakako je bio prustvo različitim ročištima, bilo da se raspravljalo o nekoj krivičnoj ili građanskoj stvari. Vidjeti mlade pripravnike, stručne saradnike i advokate kako zastupaju jednu od stranaka u sporu, zalaganje za njihova prava i interese, svakako je neka nova dimenzija nama studtenima prava. Mene je to potaknulo na razmisljanje koliko sam zapravo spremna da se bavim ti poslom, koliko sam adekvatna za ovo zanimanje i koliko će mi zapravo trebati da budem na nivou jednog pripravnika koji je sposoban da pristupi ročištu.

 

NEKOLIKO RIJEČI O ADVOKATSKOJ KANCELARIJI BAROŠ U KOJOJ SI OBAVLJALA PRAKSU

Ne mogu da sakrijem oduševljenje što sam upravo ja u ovoj kancelariji obavljala praksu. Prije svega imala sam priliku da mnogo toga naučim od sjajnih ljudi, koji su prije svega jako stručni a poslije žargonski rečeno dobri su ljudi. Prva su domaća advokatska kancelarija koja posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Banjoj Luci i Sarajevu. Profilisani su za pružanje usluga iz oblasti privrednog prava.. Njihovo iskustvo i stručne kvalifikacije, učešće u velikom broju složenih transakcija, predstavljaju njihovo opredjeljenje na putu ka prepoznatljivom pravnom servisu na tržištu Bosne i Hercegovine

 

ZA KRAJ PORUKA KOLEGAMA SA STUDIJA?

Neizmjerno sam srećna jer mi je prvo iskustvo bilo upravo ovako pozitivno, zatim jer fakultet daje priliku da napredujemo i usmjeravamo se za životni poziv. Želim svim kolegama da poručim da se trude oko svojih ocjena, koliko god da one možda nisu mjerilo našeg znanje, činjenica je da nam one pružaju brojne mogućnosti, koje nisu male s obzirom na današnju konkurenciju. Iskreno se nadam da ću i sljedeće godine imati priliku da obavljam praku u nekoj od advokatskih kancelarija, jer pored svega naučenog, ljudi sa kojim sam sarađivala su me motivisali da radim što više i da postanem svjesna da se svaki trud isplati.